3 млрд. лв. крият фирмите. Как се превърта печалба в скъпи возила и екскурзии, за да се крият данъци…

НАП

Три млрд. лв. вече не са налични в касите на фирми, проверявани от Националната агенция за приходите. Това са суми, които според официалните отчети на фирмите, са в касите им, но реално са част от скрито счетоводство с цел избягване на данъци, обясняват от Националната агенция за приходите.

Компаниите имат стимул да коригират финансовите си отчети доброволно до края на годината, без да им се налагат санкции, допълват от Агенцията.

След като са направени ревизии, данъчните са установили 200 милиона скрито разпределение на печалба. Повече от 130 милиона лева са внесени в хазната като данък върху дивидентите.