Три данъка да се махнат! Това искат експертите от Института за пазарна икономика и още…

пари

Експертите на Института за пазарна икономика предлагат премахване на “неефективни” данъци като тези върху дивидентите, лихвите, застрахователните премии, както и премахване на данъчните преференции като намалената ставка ДДС върху туризма.

Предлага се също отказ от увеличението на осигурителната вноска за държавна пенсия (заложено увеличение от 1 процент от 2018 г.), отпадане на възможността за прехвърляне парите от пенсионните фондове към солидарната система. Институтът предлага още разбиване на монопола на здравната каса и прехвърляне на 2 процентни пункта от здравните осигуровки към частните фондове.

Приходите в държавния бюджет през 2018 година могат да бъдат 36.9 млрд. лева или 35 процента от БВП, при заложени в проектобюджета на Министерството на финансите приходи от 38.2 млрд. лева, което е 36.2 процента от БВП, посочиха икономистите.
Те смятат, че разходите в държавния бюджет през 2018 година трябва да са 35.7 млрд лева или 33.9 на сто от БВП. Министерството на финансите предлага в своя проектобюджет разходи с близо 3.6 млрд. лева повече – общо 39.3 млрд. лева. Икономистите също смятат, че е напълно реалистично в проекта да се заложи бюджетен излишък от 1.1 на сто от БВП, а Министерството на финансите – бюджетен дефицит от 1 на сто от БВП.

Напишете коментар

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани със *