Християни – езичници! Повече от половината българи вярват в Бог, но не мислят, че той съществува

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Над половината православни християни в България вярват в Бог, но не са съвсем сигурни, че той съществува. Под 40% вярват в Рая и Ада.Това показва докладът “Православното християнство в 21-ви век” на авторитетния изследователски център “Пю”, обобщаващ национални представителни проучвания, преброявания и изследвания на самия център. Те обхващат православните в Армения, Беларус, Босна, България, Грузия, Гърция, Естония, Казахстан, Латвия, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Украйна, Етиопия и САЩ.

53% от българите вярват в Бог, но не са съвсем сигурни в съществуването Му, докато 26% са убедени, че такава висша сила съществува. В това отношение православните българи са по-големи скептици от средното за изследваните европейски държави, където 59% вярват с непоколебима увереност, че Бог съществува. Най-силна подкрепа за това твърдение е регистрирана в Армения (79%) и Грузия (72%).

Над половината българи (55%) вярват в чудеса, 39% – в Рая и 32% – в Ада, което ги поставя сред най-скептичните народи в изследването. Повечето християни по света вярват и в трите, като процентът им е особено висок в Етиопия. Православните от бившия СССР са малко по-склонни от тези в другите европейски държави да вярват в Рая и много по-склонни да вярват в Ада.

За сметка на това мнозинството изследвани православни вярват в съществуването на предопределение и на душа – сред българите съответно 72% и 65%.

Мнозина се придържат и към езически вярвания – уроките и магията. В съществуването на уроки вярват 61% от православните от бившия СССР и едва 35% от етиопските. В изследваните европейски страни – Гърция, България, Румъния, Сърбия и Босна, средният процент е 48%, като процентът е най-висок в Гърция (70%) и България (54%). В магия вярват 40% от българите, а в прераждането – 37%. Концепцията за прераждането не се радва на голяма популярност като цяло, но един на всеки петима изследвани вярва в нея.