Само в 7DniSofia.bg

Албанските данъчни почерпиха…

Данъчни

Албанската данъчна администрация почерпи опит от НАП. През тази седмица приходната администрация на България беше домакин на работно посещение на представители на албанската данъчна администрацияпо програма „Фискалис 2020“ на Европейската комисия.

Българските експерти запознаха албанските си колеги с контролната дейност на НАП. Представена беше и дистанционната връзка на касовите апарати с информационната система на Агенцията, както и ползите от нейното функциониране.

На срещата беше направена практическа демонстрация на работата на информационна система „Контрол“ на НАП. Българските експерти представиха и новите методи, които използват в работата си за превенция и противодействие на данъчни измами. НАП сподели и опита си в управлението на риска и изработването и прилагане на програми за спазване на законодателството и намаляване на нивата на риск.